Regulamin

Regulamin sklepu

1.    Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej artykułów przez firmę:
    
       ENS Polska s. c. M. Sadowska, J. Sadowski
       ul. Borówkowa 68
       83-200 Starogard Gdański
       Tel. mobil.: +48 690 039 886
       Tel. biuro: +48 58 56 202 04
       e-Mail.: sklep@em-nail.pl
       NIP: 592 220 13 24

    zwaną dalej Sprzedającym

2.    Zamówienia w sklepie internetowym EM Nail znajdującym się pod adresem: www.em-nail.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy sprzedaży na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym  dalej Kupującym, a Sprzedającym.

4.    Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW  Sprzedającego odpowiedniego formularza.

5.    Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7.    System sklepowy potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania.
Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8.    Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

9.    Sprzedający dostarcza przedmiot zamówienia bez zbędnej zwłoki.

10.    Sprzedający dostarcza przesyłkę z Polski wyłącznie na życzenie Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

11.    Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają VAT w wysokości 23 %.

12.    Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki. Możliwość przesyłki za pobraniem dostępna jest tylko dla stałych klientów.

13.    W przypadku zamówień o wartości przewyższającej 1000 zł łącznie z podatkiem VAT, za które Kupujący zapłacił poprzez przelew na konto sklepu, koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

14.    Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

15.    Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia, zniszczenia lub niezgodności z umową. Kupujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chyba że narusza to jego uzasadniony interes.

16.    Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie towarów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o swojej decyzji Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, lub wypełniony formularz odstąpienia od umowy). Dane kontaktowe do złożenia wyżej wymienionego oświadczenia znajdują się w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

17.    Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedającemu informację o wykonaniu przysługującego Kupującemu prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem.

18.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Kupującego (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w początkowej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, nie są też związane z nim żadne dodatkowe opłaty lub koszty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu ich odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

19.    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedającemu już po odstąpieniu od umowy, jeżeli  towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

20.    Kupujący odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny, niż było to konieczne w celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

21.    Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na dane kontaktowe zawarte w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

22.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic itp.).

23.    Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy według właściwości ogólnej.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
pixel